PONUKA
NOVINKY
KATEGORIE
KATEGORIE
KONTAKT
 
PONUKA
PONUKA
Základné údaje o Slovensku
 
SUVENÍRY
   
 
KERAMIKA
 
MESTSKÝ MOTÍV
Prešov
01 - 02 - 03 - 04 - 05
   
Bratislava
01 - 02
   
Žehra
01
   
Košice
01
   
Tatry
01 - 02
   
  NÁBOŽENSKÝ MOTÍV
Ježíš
01
   
  SLOVAKIA MOTÍV
Slovakia
01 - 02
   
 
MAGNETKY
NÁBOŽENSKÉ 
- 01 - 02 - 03 - 04 -
- 05 - 06 -
MESTSKÉ
- A - B - C - D -
- E - F - G - H -
- I - K - L - M -
- N - O - P - R -
- S - T - U - V - Z
   
   
   
   

 

 
 
Základné údaje o Slovensku

Prezident Slovenskej republiky: Ivan Gašparovič (od r. 2004)
Štátne zriadenie: republika
Hlavné mesto: Bratislava (452 288 obyvateľov)
Veľké mestá: Košice (240 915), Prešov (92 687), Nitra (87 357), Žilina (86 685) Banská Bystrica (84 919), Trnava (70 191), Martin (60 772), Trenčín (58 872), Poprad (55 037), Prievidza (54 405), Zvolen (44 328).
Počet krajov: 8
Počet okresov: 79
Počet obyvateľov: 5 360 000
Úradný jazyk: slovenský jazyk
Národnosť: slovenská (86%), maďarská (10%), ostatné – rómska, česká, rusínska, nemecká, ukrajinská, poľská.

Geografické informácie -

Rozloha: 49 034 km2
Nadmorská výška: 95 m n.m. (rieka Bodrog) – 2 655 m n.m. (Gerlachovský štít)
Susedné krajiny: Česko, Poľsko, Ukrajina, Maďarsko, Rakúsko

  Slovenská hymna  
Nad Tatrou sa blýska,
hromy divo bijú
zastavme sa, bratia,
veď sa ony stratia
Slováci ožijú.
To Slovensko naše
posiaľ tvrdo spalo
ale blesky hromu
vzbudzujú ho k tomu,
aby sa prebralo.
     

NAJ o Slovensku:

Najvyššie položené miesto: Gerlachovský štít, 2655 m nad morom
Najnižšie položené miesto: hladina rieky Bodrog, 94 m nad morom
Najvyššia kostolná veža: Spišská Nová Ves (87 m)
Najväčší zo 170 hradov a zámkov: Spišský hrad
Najstaršia ľadová jaskyňa v Európe: Dobšinská ľadová jaskyňa
Najdlhšia slovenská rieka: Váh
Najvyššie položená obec: Štrbské pleso, 1355 m nad morom
Najväčší riečny ostrov v Európe: Žitný ostrov na Južnom Slovensku, 132 612 ha
Najväčší prírodný park: Národný park Nízke Tatry, 81 000 ha
Najstaršia chránená rastlina na Slovensku: plesnivec
Najväčšie i najhlbšie jazero SR: Veľké Hincovo pleso - 20,1 ha, hĺbka 53 m
Miesto s najnižšou ročnou priemernou teplotou: vrchol Lomnického štítu (2 632 m n.m.) - 3,7 °C
Lokalita s najvyšším priemerom zrážok za rok: Zbojnícka chata (1 960 m n.m.) - 2 130 mm
Prvá tlačená kniha: latinská učebnica od Lucasa Fabinusa, roku 1573 v Prešove
Prvé noviny: Prešporské noviny, júl roku 1783 v Prešporku (Bratislava)
Najväčšia obec Slovenska: Tvrdošovce (5400)
Najväčší drevený oltár na svete: Levoča - Kostol sv. Jakuba, autor Majster Pavol z Levoče, začiatok 16. storočia, výška 18,6 m a šírka 6,3 m

Vierovyznanie:
Slovensko je krajina s kresťanskou tradíciou. Najviac obyvateľov Slovenska, cca 60 % z celkového počtu, sa hlási k rímskokatolíckemu vyznaniu, cca 6% sa hlási k evanjelickému augsburskému vyznaniu a 3,4 % sa hlási ku gréckokatolíckemu vyznaniu. Najvyšší podiel veriacich je na severe a východe Slovenska.

Geografická poloha Slovenska:
Slovensko je vnútrozemský štát, temer v srdci Európy. Oddávna Slovenskom prechádzali dôležité dopravné a obchodné cesty medzi Baltským a Jadranským morom a medzi Čiernym a Severným morom. Slovensko susedí s Českom, Poľskom, Ukrajinou, Maďarskom a Rakúskom. Najdlhšiu hranicu, 678 km, má s Maďarskom, najkratšiu, 92 km, s Ukrajinou. Slovensko zaberá časť karpatského oblúka, na juh od Karpát leží Panónska panva, kde pozdĺž Dunaja siaha Podunajská nížina, na východe krajiny sa rozprestiera východoslovenská nížina.
Najsevernejší bod je pri Babej hore na Orave, najjužnejší bod pri Patinciach pri Komárne, najzápadnejší bod Slovenska je pri Záhorskej Vsi, najvýchodnejší pri Novej Sedlici. Od Záhorskej Vsi po Novú Sedlicu má Slovensko 428 km. Výškové rozpätie Slovenska je od 94 m n.m. v Strede nad Bodrogom v južnom výbežku východoslovenskej nížiny po 2655 m n.m. vysoký Gerlachovský štít vo Vysokých Tatrách.

Podnebie a počasie:
Slovensko sa nachádza v severnom miernom pásme, s pravidelným striedaním sa štyroch ročných období,s prechodnými vplyvmi kontinentálneho a oceánskeho podnebia, čo spôsobuje sucho, v lete horúčavy a v zime mrazy. Oceánsky vzduch prináša zrážky a zmierňuje teploty. Pre horské oblasti sú charakteristické teplotné inverzie, najmä v jarnom a jesennom období. Priemerná ročná teplota sa pohybuje od 5,5 C po 10 C.
Najnižšia teplota bola na Slovensku nameraná vo Zvolenskej kotline: - 41 C ( 11.2.1929), najvyššia teplota v Komárne +39,8 C ( 5.7. 1950).

Vodstvo:
Územím Slovenska prechádza hlavné európske rozvodie. Z Rakúska na Slovensko priteká najväčšia stredoeurópska rieka Dunaj, ktorá spája Slovensko s Čiernym morom. V riečnych usadeninách Dunaja v oblasti Žitného ostrova sa nachádzajú najväčšie zásoby pozemných vôd na Slovensku. Najdlhšia slovenská rieka je Váh - 390 km. Na Slovensku, obzvlášť v Tatrách, sa nachádza veľa horských jazier - plies. Najväčšie a najhlbšie jazero je Veľké Hincovo pleso vo Vysokých Tatrách s rozlohou 20 ha a hĺbkou 53 m., najvyššie položené je Modré pleso vo Vysokých Tatrách vo výške 2157 m n.m.
Po II. svetovej vojne sa na Slovensku vybudoval väčší počet priehradných vodných nádrží, najviac (19) na rieke Váh Najznámejšie sú Liptovská Mara na Váhu, Zemplínska Šírava a vodné dielo Gabčíkovo na Dunaji.
Slovensko je mimoriadne bohaté na kvalitné minerálne pramene a termálne vody. Ich liečivá sila podnietila vznik mnohých známych kúpeľov, napr. Piešťany, Trenčianske Teplice, Bardejovské kúpele, Vyšné Ružbachy.
Vyhľadávané sú i termálne kúpaliská, napr. Vrbov, Bešeňová.

Jaskyne:
Celková plocha krasu na Slovensku je okolo 2700 km2. Doteraz je objavených a registrovaných viac ako 1200 jaskýň rôznych veľkostí a tvarov, z ktorých je 12 sprístupnených verejnosti ( Jaskyňa Driny, Harmanecká jaskyňa, Bystrianska jaskyňa, Demänovská ľadová jaskyňa, Demänovská jaskyňa Slobody, Važecká jaskyňa, Belianska jaskyňa, Dobšinská ľadová jaskyňa, Ochtinská aragonitová jaskyňa, Gombasecká jaskyňa, Jaskyňa Domica, Jasovská jaskyňa). V mnohých sa našli stopy po osídlení spred viac ako 5000 rokov, v niektorých sa praktizuje speleoterapia.

Rastlinstvo:
Dôsledkom rôznych typov hornín, pôdy, klímy, nadmorskej výšky a i. sa na Slovensku doposiaľ zistilo viac ako 3000 druhov rastlín, z nich mnohé vzácne endemity. Slovensko sa nachádza v pásme zmiešaných lesov. Lesy pokrývajú cca 40 % jeho územia.

Živočíšstvo:
Na Slovensku sa nachádzajú živočíchy niekoľkých druhov živočíšneho spoločenstva.Typickí zástupcovia sú napr. zajac, jarabica, hraboš, diviak, srna, jastrab, ďateľ, veverica, medveď, rys, hlucháň, líška, jeleň, vlk, divá kačica,hus, bocian, žaby, rôzne druhy rýb,napr. pstruh, kapor, mrena, atď. Niektoré živočíchy sú prísne chránené, napr. kamzík a svišť.

Ochrana prírody:
Ochrana prírody má na Slovensku svoje historické tradície a je na veľmi dobrej úrovni. V súčasnosti je na Slovensku 7 národných parkov: Tatranský národný park, Pieninský národný park, Národný park Nízke Tatry, Národný park Slovenský raj, Národný park Malá Fatra, Národný park Muránska planina,Národný park Poloniny.
Výmera národných parkov je 243 219 ha (4,96 % z rozlohy Slovenska). Hlavné funkcie národných parkov spočívajú v ochrane prírodných procesov, usmerňovaní turistiky, v environmentálnej a ekologickej výchove.
Web odkazy:
 

Vláda a ministerstvá

 
Krajské riaditeľstvá polic. zboru
Medzinárodné inštitúcie
 
 

 

  Mestá
Krajské mestá

1. Bratislava www.bratislava.sk
2. Banská Bystrica www.banskabystrica.sk
3. Košice www.kosice.sk
4. Nitra www.nitra.sk
5. Prešov www.presov.sk
6. Trenčín www.trencin.sk

7. Trnava www.trnava.sk
8. Žilina www.zilina.sk


Mesto SR

Stránka

 

Okresné mestá

Bratislavský kraj

1. Malacky www.malacky.sk
2. Pezinok www.pezinok.sk
3. Senec ww.senec.sk

Banskobystrický kraj

1. Banská Štiavnica www.banskastiavnica.sk
2. Brezno www.brezno.sk
3. Detva www.detva.sk
4. Krupina www.krupina.sk
5. Lučenec www.lucenec.sk
6. Poltár www.pt.mesto.sk
7. Revúca www.revuca.sk
8. Rimavská Sobota www.rimavskasobota.sk
9. Veľký Krtíš www.velky-krtis.sk
10. Zvolen www.zvolen.sk
11. Žarnovica www.zarnovica.sk
12. Žiar nad Hronom www.ziarnadhronom.sk

Košický kraj

1. Gelnica www.gelnica.sk
2. Michalovce www.michalovce.sk
3. Rožňava www.roznava.sk
4. Sobrance www.sobrance.sk
5. Spišská Nová Ves www.mestosnv.sk
6. Trebišov www.trebisov.sk

Nitriansky kraj

1. Komárno www.komarno.sk
2. Levice www.levice.sk
3. Nové Zámky www.novezamky.sk
4. Šaľa www.sala.sk
5. Topoľčany www.topolcany.sk
6. Zlaté Moravce www.mestozm.sk

Prešovský kraj

1. Bardejov www.bardejov.sk
2. Humenné www.humenne.sk
3. Kežmarok www.kezmarok.sk
4. Levoča www.levoca.sk
5. Medzilaborce www.ml.mesto.sk
6. Poprad www.poprad.sk
7. Sabinov www.sabinov.sk
8. Snina www.snina.sk
9. Stará Ľubovňa www.staralubovna.sk
10. Stropkov www.stropkov.sk
11. Svidník www.svidnik.sk
12. Vranov nad Topľou www.vranov.sk

Trenčiansky kraj

1. Bánovce nad Bebravou www.banovce.sk
2. Ilava www.ilava.sk
3. Myjava www.myjava.sk
4. Nové Mesto nad Váhom www.nove-mesto.sk
5. Partizánske www.partizanske.sk
6. Považská Bystrica www.povazska-bystrica.sk
7. Prievidza www.prievidza.sk
8. Púchov www.puchov.sk

Trnavský kraj

1. Dunajská Streda www.dunstreda.sk
2. Galanta www.galanta.sk
3. Hlohovec www.hlohovec.sk
4. Piešťany www.piestany.sk
5. Senica www.senica.sk
6. Skalica www.skalica.sk

Žilinský kraj

1. Bytča www.bytca.sk
2. Čadca www.mestocadca.sk
3. Dolný Kubín www.dolnykubin.sk
4. Kysucké Nové Mesto www.kysuckenovemesto.sk
5. Liptovský Mikuláš www.liptmikulas.sk
6. Martin www.martin.sk
7. Námestovo www.namestovo.sk
8. Ružomberok www.ruzomberok.sk
9. Turčianske Teplice www.turciansketeplice.sk
10. Tvrdošín www.tvrdosin.sk

Pozn.: od zverejnenia internetovej stránky mesta v tomto zozname mohlo priebežne dôjsť k jej zrušeniu a k predaju domény (obsah novej stránky v takom prípade nezodpovedá pôvodnému názvu stránky)

Pridať stránku mesta SR do zoznamu:
odoslanie informácie mail@market.sk

 

 
   

 

Copyright © Market.sk 2006.
 
PONUKA
NOVINKY
KATEGORIE
KATEGORIE
KONTAKT
 
PONUKA
PONUKA